Екологія.

Приватне Підприємство «Екосистема-Поділля»

 

З метою покращення екологічного стану та екологічної безпеки Хмельницької області приватне підприємство «Екосистема Поділля» займається розробкою науково технічної документації для отримання дозволів екологічного характеру а саме :

 

*  Охорона атмосферного повітря:

-розробка документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

-розробка паспортів установки очистки газів ( ПГОУ ) 

  

 * Поводження з відходами:

 -розробка документів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів;

- розробка техпаспортів відходів та реєстрова картка об*єкта утворення, обробки та утилізації відходів;

-паспорт місця видалення відходів.

 

 * Водні об’єкти:

 -розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування;

- розробка проекту гранично допустимого скиду у водні об*єкти ( ГДС ).

 

* Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище 

 

* Розробка документів для отримання дозволу ( ліцензії ) на користування надрами.  

 

Ліцензія серія АВ № 513453 видане Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 08 лютого 2010 року дійсне до 08 лютого 2013 року

Реєстраційне свідоцтво №554. видане Міністерством екології та природніх ресурсів України від 08 лютого 2010 року, дійсне до 08 лютого 2013

        ---------------------------------------------------------------- 

 

 м. Хмельницький, вул. Кам*янецька, 74.

т. 0971582873 Андрій